Středisko sociálních služeb Vás zve na pravidelný program v klubu seniorů Haštalka – vždy druhý čtvrtek v měsíci od 14:30 hod. První setkání se uskuteční 12. 9. 2019.