Výstava v Galerii 1 - CESTY ŘÍMSKÝCH IMPERÁTORŮ V SRBSKU VIMINACIUM

„Cesty římských imperátorů“. Je to svérázná kulturní a historická pohlednice Srbska, tvořená sbírkou 18 bronzových hlav římských imperátorů na podstavcích.

Tato výstava se poprvé konala před několika lety ve Washingtonu, odkud se posléze vydala na dlouhou pouť – nejprve dále po velkých městech USA a poté po mnoha zemích: lidé ji mohli zhlédnout v Uruguayi, Paraguayi, Chile, Brazílii,
Argentině, Peru, Maďarsku, Velké Bitánii a Itálii. Tuto unikátní expozici tak doposud vidělo přes milion lidí!

Výstava se koná pod záštitou J.E. Very Mavrić velvyslankyně Srbské republiky a starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého.