Červnový seniorský výlet k Černému jezeru na Šumavě (Železná Ruda)

Na tento výlet se přihlašuje od 9. května.  Přeprava bude zajištěna až k Černému jezeru.

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 17. listopadu

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 (doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu.)

Způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221097280, 221 097300. Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů.

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon.

Mgr. Karel Ulm, koordinátor výletů, tel.: 777161539