Bezbariérový výlet pro občany Prahy 1

21. srpna pořádá MČ bezbariérový výlet pro seniory.  Autobus bude přistaven v 9:00 k budově Ministerstvu obchodu a průmyslu v Řásnovce. Dopolední program: Muzeum v Roztokách u Prahy (zámeček) – zde proběhne prohlídka expozice. Multimediální archeologická expozice vtáhne návštěvníka do období pravěku. Pro návštěvníky je připraveno mnoho zajímavého z období pravěku od původních typů obydlí v měřítku 1:1, přes archeologické nálezy až po rekonstrukce pohřebních celků. Vše je doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. Více najdete zde.

 

Ve 12:45 je domluvený oběd v Únětickém pivovaru a následně návrat na stejné místo do Prahy.

Výlet je koncipován pro 4 osoby na vozíčku, 3 osoby doprovod a 15 dalších osob s holemi a dalším omezením pohybu.

 

V případě velkého zájmu je možné zorganizovat další výlet.