Přehled životních situací členěných podle příslušnosti k odborům do více seznamů.

Odbor finanční
Odbor matrik
Odbor občansko správních agend
Odbor technické a majetkové správy
Odbor živnostenský
Odbor dopravy - oddělení dopravně komunikační a oddělení komerčních záborů
Odbor životního prostředí a čistoty
Odbor dopravy - oddělení kontroly
Odbor dopravně správních agend