Individuální a předsunutý prodej,výstavky, jídelní lístky a okrasná zeleň u provozoven, umístění zařízení v rámci shromáždění.

Přílohy:

  • Žádost o zábor pro individ.prodej, výstavky, okrasná zeleň apod. – PDF, DOC

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace