Městská část Praha 1 je registračním místem veřejné registrační autority První certifikační autorita a.s.

Služby poskytované Informační kanceláří ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 byly počínaje dnem 17. září 2012 rozšířeny o vydávání certifikátů pro elektronický podpis – o Veřejnou Registrační autoritu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Na této Veřejné registrační autoritě je možné získat všechny typy certifikátů. Informace o náležitostech žádosti, ceník a veškeré podrobnosti o službě vydání certifikátů získáte na webových stránkách společnosti První certifikační autorita, a.s. www.ica.cz Odkaz na externí stránky

Upozornění: Vydávání certifikátů probíhá pouze po předchozím objednání termínu.

Jméno Email Telefon
Ondřej Hála ondrej.hala@praha1.cz 221 097 358
Pavla Sedláčková pavla.sedlackova@praha1.cz 221 097 643


Registrační autorita je umístěna v Informační kanceláři v přízemí budovy úřadu.