Městská část Praha 1 je registračním místem veřejné registrační autority eIdentity a.s.

Registrační místo slouží k ověření údajů žadatele a k vydání certifikátů. 

Získání certifikátů tímto způsobem přináší žadateli tyto výhody:

  • Žadatel získává kvalifikovaný certifikát nebo balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu. Kvalifikovaným certifikátem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu může občan elektronicky komunikovat v oblasti orgánů veřejné moci. Komerční certifikát je možné využít při šifrování zpráv, které zasílají partneři občanovi. Objedná-li si občan balíček kvalifikovaného akomerčního certifikátu, je kompletně vybaven pro elektronickou komunikaci, kde je zajištěna integrita, důvěrnost a nepopiratelnost zpráv.
  • Cena samostatného kvalifikovaného certifikátu je 349 Kč, cena balíčku kvalifikovaného a komerčního certifikátu činí 500 Kč. Ceny těchto služeb pro občany Prahy 1 jsou oproti standardním cenám přímo u akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb eIdentity a.s. zvýhodněny. Podmínkou je ale přístup k registraci zájemce o tyto služby přes webové stránky Prahy 1 a následná návštěva Registračního místa na ÚMČ Praha 1 kvůli ověření údajů.

Celý proces od registrace žadatele až po instalaci certifikátů je realizován webovou aplikací. Pro vydání certifikátů žadatel nepotřebuje žádnou disketu, vše je řešeno webovou aplikací. Žadatel může použít jakýkoliv bezpečnostní předmět pro úschovu soukromých klíčů, který má integrován do svého prohlížeče a který umožňuje práci s certifikáty.

Pro získání jedné ze služeb akreditovaného poskytovatele společnosti eIdentity a.s. je nutné učinit tyto kroky:

Dosud neregistrovaný uživatel:
Registrovaný uživatel: