Městská část Praha 1 je registračním místem veřejné registrační autority eIdentity a.s.

Registrační místo slouží k ověření údajů žadatele a k vydání certifikátů. 

Získání certifikátů tímto způsobem přináší žadateli tyto výhody:

 • Žadatel získává kvalifikovaný certifikát nebo balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu. Kvalifikovaným certifikátem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, může občan elektronicky komunikovat v oblasti orgánů veřejné moci. Komerční certifikát je možné využít při šifrování zpráv, které zasílají partneři občanovi. Objedná-li si občan balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu, je kompletně vybaven pro elektronickou komunikaci, kde je zajištěna integrita, důvěrnost a nepopiratelnost zpráv.
 • Cena samostatného kvalifikovaného certifikátu je 349 Kč, cena balíčku kvalifikovaného a komerčního certifikátu činí 500 Kč. Ceny těchto služeb pro občany Prahy 1 jsou oproti standardním cenám přímo u akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb eIdentity a.s. zvýhodněny. Podmínkou je ale přístup k registraci zájemce o tyto služby přes webové stránky Prahy 1 a následná návštěva Registračního místa na ÚMČ Praha 1 kvůli ověření údajů.

Celý proces od registrace žadatele až po instalaci certifikátů je realizován webovou aplikací. Pro vydání certifikátů žadatel nepotřebuje žádnou disketu, vše je řešeno webovou aplikací. Žadatel může použít jakýkoliv bezpečnostní předmět pro úschovu soukromých klíčů, který má integrován do svého prohlížeče a který umožňuje práci s certifikáty.

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Břešťálová (email: iveta.brestalova@praha1.cz, telefon: 221 097 357)

Pro získání jedné ze služeb akreditovaného poskytovatele společnosti eIdentity a.s. je nutné učinit tyto kroky:

Dosud neregistrovaný uživatel:
 • Žádost o certifikát provedete v klidu, bez časového presu na jakémkoliv počítači, ke kterému máte přístup. Tento počítač musí mít připojení na internet a internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla apod.). Počítač má instalovány poslední bezpečnostní záplaty a aktuální antivirovou ochranu.
 • Protože komunikace s registračním serverem u společnosti eIdentity probíhá přes zabezpečené spojení HTTPS, musíte si jako první krok nainstalovat do svého prohlížeče certifikáty společnosti eIdentity – viz odkaz níže.
 • Přes webové stránky MČ Praha 1 provedete registraci u společnosti eIdentity – viz odkaz níže. Celý proces je velmi jednoduchý. U jednotlivých formulářů naleznete popisy toho, co vyplňujete včetně vzoru vyplnění. Vyplníte jméno a příjmení, zvolíte si svoje přihlašovací jméno ke svému zákaznickému účtu a určíte svou emailovou adresu, doplníte adresu svého bydliště přesně podle občanského průkazu a zvolíte si, kterými platnými doklady budete údaje prokazovat. Vždy budete potřebovat občanský průkaz a druhým dokladem může být řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. Doporučujeme zvolit použití IK MPSV v certifikátu.
 • První zpráva, která Vám na uvedenou emailovou adresu přijde, bude heslo pro přihlášení do svého účtu. Nyní máte k dispozici přihlašovací jméno (sám jste si ho zvolil(a) a heslo (je uvedeno v emailu) a můžete se přihlásit do svého účtu, kde budete pokračovat v procesu získání certifikátů.
 • Vaše žádost je formálně zkontrolována, případné nedostatky je možné odstranit. Dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Po odsouhlasení smlouvy a přípisu platby na účet společnosti eIdentity a.s. se uvolní možnost generování páru klíčů.
 • Poté navštívíte Registrační místo na ÚMČ Praha 1, které najdete v přízemí úřadu, Informační kancelář – Vodičkova 681/18. Zde doložíte Vaši totožnost uvedenými doklady a také, že Vámi uváděné údaje jsou pravdivé, úplné a správné. Při procesu podepíšete smlouvu o poskytování služby, případně další požadované dokumenty a bude Vám ihned vystaven certifikát. Certifikát bude pro Vás v elektronické formě k dispozici ve Vašem zákaznickém účtu. Před návštěvou prosíme, kontaktujte operátorku na tel. čísle 221 097 357.
 • Po vydání certifikátu provedete podle instrukcí na svém počítači instalaci vydaného certifikátu.

1. Jako první krok si prosím nainstalujte do svého prohlížeče certifikáty společnosti eIdentity, nezbytné pro zabezpečnou komunikaci s registrační autoritou zde Externí odkaz

Screenshot okna "Stažení souboru"

Po kliknutí na tento odkaz se Vám v novém okně otevře dialog „Stažení souboru“ a dotaz „Chcete soubor otevřít nebo uložit?“ – zvolte „Otevřít“ – objeví se okno s informacemi o certfikátu, zde klikněte na tlačítko „Nainstalovat certifikát“, v okně „Průvodce certifikátem“ klikněte na tlačítko „Další“, v dalším okně ponechte beze změny volbu „Automaticky vybrat úložiště certifikátů“ a klikněte na „Další“ a v dalším okně na „Dokončit“ – v malém okénku by měla vyskočit informace „Import proběhl v pořádku“ jako potvrzení úspěšné instalace certifikátů eIdentity do Vašeho prohlížeče – potvrďte „OK“ a kliknutím na „OK“ zavřete okno „Průvodce certifikátem“.

2. Chcete-li získat kvalifikovaný certifikát, pokračujte tudy Externí odkaz

Screenshot okna prohlížeče "Žádost o kvalifikovaný certifikát"

3. Chcete-li získat kvalifikovaný certifikát spolu s komerčním certifikátem, pokračujte tudy Externí odkaz

Screenshot okna prohlížeče "Žádost o kvalifikovaný a komerční certifikát"

Dříve registrovaný uživatel, který chce získat službu prostřednictvím Městské části Prahy 1 za zvýhodněnou cenu:

 • Přihlaste se do svého účtu na webových stránkách www.eidentity.cz
 • Požádejte o kvalifikovaný certifikát nebo o balíček kvalifikovaného a k němu vydaného komerčního certifikátu na záložce Služby
 • Do žádosti o službu nezapomeňte uvést kupón pro speciální zvýhodnění (kupon zajistí speciální cenu a možnost vyzvednout si certifikát na Registračním místě ÚMČ Praha 1)
 • Pro balíček kvalifikovaného a k němu vydaného komerčního certifikátu použijte tento kupon: 89-A5HA-MWYB-N2YX-5
 • Pro samostatný kvalifikovaný certifikát použijte tento kupon: 90-R7GT-KDYE-BKJ2-F
 • Vaše žádost je formálně zkontrolována, případné nedostatky je možné odstranit. Dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Po odsouhlasení smlouvy a přípisu platby na účet společnosti eIdentity a.s. se uvolní možnost generování páru klíčů.
 • Poté navštívíte Registrační místo na ÚMČ Praha 1, které najdete v přízemí úřadu, Informační kancelář – Vodičkova 681/18. Zde doložíte Vaši totožnost a také, že Vámi uváděné údaje jsou pravdivé, úplné a správné. Podepíšete smlouvu o poskytování služby, případně další požadované dokumenty a bude Vám ihned vystaven certifikát. Certifikát bude pro Vás v elektronické formě k dispozici ve Vašem zákaznickém účtu.
 • Po vydání certifikátu provedete podle instrukcí na svém počítači instalaci vydaného certifikátu.

Stejným způsobem postupujte i v případě, že od vydání certifikátu došlo k jakékoliv změně Vašich údajů a podáváte si novou žádost.

Registrovaný uživatel:

Pokud jste již registrovaným uživatelem, pokračujte na stránky APCS eIdentity a.s.