MOTTO: „Obíhají data, nikoli občan“ – Od 20.4.2007 je na Úřadu MČ Praha 1 v provozu služba Czech POINT.

Pod zkratkou Czech POINT se skrývá ambiciózní projekt Ministerstva vnitra ČR, který si předsevzal zredukovat byrokracii ve vztahu úřad – občan. Základní myšlenka tohoto projektu vychází ze skutečnosti, že občan v současné době navštíví několik úřadů, aby mohl vyřešit svůj problém. Proč tedy nevytvořit místa, kde by mohl občan komunikovat se státem tak, aby „obíhala data“ a nikoliv občan. A proto vznikl Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, jehož cílem je maximálně využít údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Cílem projektu Czech POINT je tedy jinými slovy vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Kontaktní osoba: Ondřej Hála (email: ondrej.hala@praha1.cz, telefon: 221 097 358)

Co si můžetel:+420221097358te vyřídit