Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci, zabezpečuje výkon sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, řeší bytovou problematiku. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. V oblasti samostatné působnosti zajišťuje agendu bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu. Řeší agendu sociálních pohřbů. Spolupracuje s MHMP při plánování sociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových látek a bezdomovectví. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.


BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

Bezplatná právní poradna pro občany Prahy 1 je v provozu každé pondělí od 15:00 hod. do 18:00 hod. na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 3. patro, kancelář č. 313.

BALÍČEK POMOCI

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Bc. Ladislav Varga DiS.vedoucí odboru OSV
Vodičkova 18
Kancelář: 301
221 097 580
OSV
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSV_OPD
Gabriela Alexandrová DiS.Sociální pracovnice-kurátorka pro děti a mládež
Vodičkova 18
Kancelář: 304
221 097 533
OSV_OPD
Bc. Tereza KrálováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 163
OSV_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSV_OPD
Bc. Simona PileckáSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSV_OPD
Simona Švástová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSV_OPD
Ing. Lucie TomáškováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSV_OPD
Bc. Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSV_OPD
PhDr. Pavel Pěnkava Ph.D.Vedoucí odd. sociální prevence
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 149
OSV_OSP
Mgr. Iva Červená LLM, MBASociální kurátorka
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 165
OSV_OSP
Adéla Přikrylová DiS.Sociální kurátorka - romská poradkyně
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 167
OSV_OSP
Bc. Marie Gazdovásociální pracovnice odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 300
221 097 404
OSV_OSPO
Mgr. Šárka KubínováReferent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 300
221 097 465
OSV_OSPO
Bc. Karolína Miškarová DiS.Referent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 303
221 097 276
OSV_OSPO
Bc. Věra KutáVedoucí odd. sociální péče a služeb
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 447
OSV_OSPS
Mgr. Marcela BezenkováTajemník KSOC RMČ P1, veřejná opatrovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 314
221 097 220
OSV_OSPS
Eva LukešováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 597
OSV_OSPS
Dana Neubauerováveřejná opatrovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 315
221 097 305
OSV_OSPS
Bc. Zdislava ProcházkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 477
OSV_OSPS
Zdeněk HorákKoordinátor prevence kriminality, vedoucí odd. vnější kontroly a koordinace
Vodičkova 18
Kancelář: 523
221 097 470
OSV_SOSV
Mária ČupákováReferentka pro oblast zdravotnictví
Vodičkova 18
Kancelář: 311
221 097 218
OSV_SOSV
Silvie Pleskanková DiS.Koordinátor protidrog. politiky a bezdomovectví
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 215
OSV_SOSV
Denisa Vojtíškováasistentka ved odboru
Vodičkova 18
Kancelář: 302
221 097 204
OSV_SOSV