Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ12_0182 ze dne 24.01.2012:

Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1