Komise pro bydlení

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Kateřina Klasnová
Zástupce předsedy
Martin Špaček
Tajemník Telefon E-mail
Michal Kadlec
Členové
Tomáš Hoření Samec
Michaela Šubrtová
David Bodeček
Martin Motl
Alena Měšťák Fraňková
Karel Novák
Monika Jirásková
Jiří Veselý
Bronislava Sitár Baboráková

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 15:00 hod. (středa)

18. jednání dne 18.12.2019 od 15:00 hod. (středa) Program, Zápis
17. jednání dne 04.12.2019 od 14:00 hod. (středa) Program, Zápis
16. jednání dne 20.11.2019 od 12:00 hod. (středa) Program, Zápis
15. jednání dne 06.11.2019 od 15:00 hod. (středa) Program, Zápis
14. jednání dne 23.10.2019 od 15:00 hod. (středa) Program, Zápis
13. jednání dne 09.10.2019 od 15:00 hod. (středa) Program, Zápis
12. jednání dne 25.09.2019 od 15:00 hod. (středa) Program, Zápis
11. jednání dne 18.09.2019 od 13:00 hod. (středa) Program, Zápis
10. jednání dne 26.06.2019 od 12:00 hod. (středa)
9. jednání dne 12.06.2019 od 12:00 hod. (středa)
8. jednání dne 29.05.2019 od 12:00 hod. (středa)
7. jednání dne 15.05.2019 od 12:00 hod. (středa)
6. jednání dne 27.04.2019 od 12:00 hod. (středa)
5. jednání dne 03.04.2019 od 12:00 hod. (středa)
4. jednání dne 20.03.2019 od 12:00 hod. (středa)
3. jednání dne 06.03.2019 od 12:00 hod. (středa)
2. jednání dne 20.02.2019 od 12:00 hod. (středa)
1. jednání dne 05.02.2019 od 14:00 hod. (úterý)

Další termíny jednání v 1. pololetí 2020:

8. 1. (jednání ZRUŠENO bez náhrady), 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Statut Komise pro bydlení

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 1 (dále jen RMČ) pro oblast bytové politiky.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se bytové politiky. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost Komise pro bydlení:

  • projednává a navrhuje dlouhodobou koncepci bytové politiky,
  • projednává žádosti o pronájem bytů obecně, ale též žádosti z hlediska preferovaných zájmů MČ Praha 1 (např. preferované profese, startovací byty pro mladé, byty ze sociální rezervy, apod.) a navrhuje pravidla/koncepci pro pronájem bytů příslušníků konkrétního povolání, to vše z hlediska preferovaných zájmů MČ Praha 1,
  • projednává žádosti o změny nájmů bytů (doba, změna v osobě nájemce, výše nájemného apod.),
  • projednává návrhy na prioritní přidělení bytů z hlediska zájmu Městské části Praha 1,
  • projednává postoupení nájemních smluv,
  • vyjadřuje se k obsazování volných bytů spoluvlastníky domu,
  • projednává přechody nájmu bytu podle občanského zákoníku, v případech, kdy zákon dohodu nájemce a pronajímatele umožňuje/předpokládá (§ 2279 odst. 2 obč. zák.),
  • projednává podněty a žádosti občanů, organizací, svých členů, členů RMČ a ZMČ a příslušných odborů ÚMČ v oblasti bytové politiky, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.
  • Projednává žádosti o splátkové kalendáře ze sociálních důvodů
  • Navrhuje podmínky a seznamy bytů k vyhlášení výběrových řízení na pronájem bytů