Každý z nás někdy potřebuje podporu ostatních lidí, zvláště při zvládání složitých životních situací. Budeme se Vám snažit být co nejvíce nápomocní.

Středisko psychoterapeutických služeb

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

Kontakt:
Břehová 3,
110 00 Praha 1-Josefov

Kontaktní osoba:
Tamara Smatanová
Tel.: 222 324 027, 603 211 142
E-mail: spsb.info@seznam.cz
www.psychoterapie-praha.internet123.cz

Řešíme psychické problémy a poruchy pacientů (dětí i dospělých). Tyto služby jsou individuální, skupinové a rodinné psychoterapie, ambulance a léčebné programy denního stacionáře.

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální péče a služeb.

Toto oddělení se zabývá:

 • komplexní výkon agendy péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů,
 • bytová problematika, domy s pečovatelskou službou,
 • poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci,
 • veřejné opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 • výkon kolizního opatrovnictví,
 • poradenství ke službám sociální péče,
 • poradenství ke službám sociální prevence,
 • zprostředkování sociálních služeb,
 • terénní služby.

Kontakty:

Bc. Věra Kutá (číslo dveří 310)
Vedoucí odd. sociální péče a služeb
Tel.: 221 097 447
vera.kuta@praha1.cz

Eva Lukešová (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 597
eva.lukesova@praha1.cz

Bc. Zdislava Procházková (číslo dveří 315)
sociální pracovnice
Tel.: 221 097 420
zdislava.prochazkova@praha1.cz

Dana Neubauerová (číslo dveří 315)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 305
dana.neubauerova@praha1.cz

Mgr. Marcela Bezenková (číslo dveří 315)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 220
marcela.bezenkova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Domácí násilí, kam se obrátit?

Doporučujeme, obrátit se na:

 • Intervenční centrum – Praha 3, ul. Chelčického 39, Tel.: 734 510 292, 281 911 883, které nabízí bezplatné podpůrné skupiny pro ženy, které zažily či zažívají násilí ve vztazích; skupina se schází 2x měsíčně na dvě hodiny, žena může vystupovat i anonymně
 • Psychosociální centrum Acorus – nabízí pomoc obětem domácího násilí – tel. č. nonstop 283 892 772, www.acorus.cz
 • Poradna v Praze, Legerova 20 nabízí sociálně-právní, psychologické a psychosociální poradenství