Oddělení osobních dokladů vykonává výkon přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel a je při své činnosti vázáno zákonem č.329/1999 Sb. o cestovních dokladech, č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Co potřebujete k vydání OP?
Kde žádat?
Poplatky za vydání

Pro více informací klikněte zde

Nejčastější dotazy

Občanské průkazy, pasy, BIO pasy, co potřebuji k vyřízení?