Domácí násilí

Intervenční centrum

Toto centrum nabízí bezplatné podpůrné skupiny pro ženy, které zažily či zažívají násilí ve vztazích; skupina se schází 2x měsíčně na dvě hodiny, žena může vystupovat i anonymně.

Kontakt:
Praha 3, ul. Chelčického 39, Tel.: 734 510 292, 281 911 883

Psychosociální centrum Acorus

Nabízí pomoc obětem domácího násilí.

Kontakt:
Tel.: č. nonstop 283 892 772
www.acorus.cz

Poradna v Praze, Legerova 20

Nabízí sociálně-právní, psychologické a psychosociální poradenství

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální pomoci.

Toto oddělení se zabývá:

  • řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením,
  • agenda bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu,
  • problematika obětí domácího násilí,
  • poskytování sociálně právního poradenství,
  • vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
  • vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu.

Kontakt: 

Mgr. Věra Marková (číslo dveří 303)
Vedoucí odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 404
Vera.Markova@praha1.cz

Bc. Marie Gazdová (číslo dveří 303)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 276
Marie.Gazdova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Domácí násilí, kam se obrátit?

Doporučujeme, obrátit se na:

  • Intervenční centrum – Praha 3, ul. Chelčického 39, Tel.: 734 510 292, 281 911 883, které nabízí bezplatné podpůrné skupiny pro ženy, které zažily či zažívají násilí ve vztazích; skupina se schází 2x měsíčně na dvě hodiny, žena může vystupovat i anonymně
  • Psychosociální centrum Acorus – nabízí pomoc obětem domácího násilí – tel. č. nonstop 283 892 772
  • Poradna v Praze, Legerova 20 nabízí sociálně-právní, psychologické a psychosociální poradenství