Sociální dávky

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 506, 503,212, kde se vyřizují i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Nemám dostatek financí na bydlení

V případě, že nemáte dostatek financí na bydlení, můžete si zažádat o slevu na nájemném.

Žádám o zlevnění nájemného

V případě, že jste nájemce v obecním bytě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1 obraťte se na Oddělení sociální pomoci.

Kontakt:
Ing. Michal Kadlec, DiS. (číslo dveří 312)
Tel.: 221 097 431
E-mail: Michal.Kadlec@praha1.cz

S sebou potřebujete:

 • Kopie platné nájemní smlouvy
 • Platný evidenční list užívaného bytu nebo rozpis plateb
 • Doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc,
 • Doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc
 • Doklady o příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti apod.), které nejsou starší než 3 měsíce
 • Rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení za posuzované období
 • Na požádání další nutné doklady k posouzení žádosti

Pro více informací klikněte zde

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální pomoci.

Toto oddělení se zabývá:

 • řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením,
 • agenda bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu,
 • problematika obětí domácího násilí,
 • poskytování sociálně právního poradenství,
 • vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu.

Kontakt: 

Bc. Barbora Hrychová  (číslo dveří 303)
Vedoucí odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 404
barbora.hrychova@praha1.cz

Bc. Karolína Miškarová, DiS. (číslo dveří 303)
Referetka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 276
karolina.miskarova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Kde získám příspěvek na bydlení?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na bydlení, na pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace (včetně potřebných formulářů) najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jak zajistit vzdělání dětem při hmotné nouzi?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci rodičovského příspěvku na pracoviště Úřadu práce pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501 – 508, kde se vyřizují dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě), na pracovišti Praha 2, Bělehradská 86 (dávky hmotné nouze) – Tel.: 950 178 507, 511, 516.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jaké jsou finanční možnosti pomoci pro handicapované studenty? Kde si o ně mohu zažádat?

Bohužel zdejší úřad žádnou finanční pomoc pro invalidní studenty neposkytuje.  Jistou formu pomoci nabízí stát – dávky ze systému státní sociální podpory, tyto dávky vyplácí Úřad práce.

S dotazem se ještě zkuste obrátit na Ministerstvo školství, oddělení vysokých škol, tam možná budou nějakou možnost znát. Také oslovte Vaši školu, zda není zapojena do nějakého projektu.