Nejčastější dotazy

Kde naleznu seznam mimoškolních aktivit pro větší děti?

Bohužel seznam mimoškolních aktivit na Praze 1 neevidujeme. Volnočasové aktivity ve velké míře zajišťuje škola, školní klub, Základní umělecké škola, Dům dětí a mládeže; existují nízkoprahová zařízení, také různé neziskové organizace nabízí trávení volného času dětí. Jejich přehled však dodat nemůžeme.

Občanské průkazy, pasy, BIO pasy, co potřebuji k vyřízení?

O vydání biometrického pasu se žádá pouze v místě trvalého pobytu a to osobně z důvodu pořízení fotografie, otisků prstů a vlastnoručního podpisu.

K ověření totožnosti předkládáte doklad totožnosti (OP, pas, popř. rodný list – pokud máte v OP uvedeno místo narození Praha), správní poplatek za vydání e-pasu činí 600,- Kč pro občana nad 15 let, lhůta na vyřízení je 30 dnů (z praxe cca 15-20 dnů).

Pokud máte v držení ještě platný pas a chcete si jej ponechat (lze pouze do skončení platnosti pasu, potom je zákonná povinnost jej odevzdat), na žádosti se důvod ponechání uvede a pas se předloží ke kontrole. Pokud nechcete mít v držení další pas, lze jej samozřejmě vrátit až při převzetí nového pasu.

Úřední hodiny:
Pondělí – středa 8.00 – 19.00 hod.
Úterý – čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
Pátek 8.00 – 12.00 hod.