Plán evaluace – DOC
Implementační plán – DOC
Identifikace dotčené veřejnosti – DOC

Zápis z Řídicího výboru
Zápis z 1. ŘV 30.3.2023 – PDF

Schválené dokumenty
Identifikace dotčené veřejnosti – PDF
Plán evaluace a vstupní evaluační zpráva – PDF
Implementační plán – PDF

Seznam učitelů-lídrů MAP III – XLS

MAP III MČ Praha 1
SR MAP III – investice
Závěrečná evaluační zpráva

Zápis z Řídícího výboru, 10. 10. 2023 – PDF

Schválené dokumenty
MAP III – PDF
Závěrečná evaluační zpráva – PDF
MAP III investice – XLS
Strategický rámec MAP – PDF