Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, pod níže uvedeným odkazem naleznete opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu (standardně dle šk. zákona) a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 Další informace naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Doporučení pro školy ke koronaviru, MŠMT

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. Porobné informace viz odkaz níže. http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Dotační program "Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2020"

O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů dotačního programu, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím … Číst více

Pozvánka na workshop věnovaný tématu "Jak se správně připravit a přihlásit ke studiu na střední škole"

Pedagogové základních škol spolu s realizačním týmem Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávávání II Praha 1 zvou rodiče a zákonné zástupce žáků základních škol na workshop věnovaný tématu „Jak se správně připravit a přihlásit ke studiu na střední škole“. KDY: útery 17. 12. 2019 od 17:00 hodin KDE: Aula, ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 110 00 … Číst více