Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost MAP II Praha 1 a Městská knihovna v Praze
Vás 8. 11. 2019 od 13:00 zvou na pracovní setkání k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti v základních školách, které se uskuteční v prostorách klubovny Městské knihovny (MKP, ústřední pobočka, Mariánské nám. 1, Praha 1).
Program:
13:00 – 13:15 Zahájení a úvodní slovo
13:15 – 14:00 Čtenářské kluby a jejich využití pro rozvoj ČG
14:00 – 14:45 Praktické ukázky aktivit podporujících rozvoj ČG
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:00 prezentace katalogu Nejlepší knihy dětem s ukázkou knih
16:00 – 16:30 exkurze po ústřední pobočce Městské knihovny

Na setkání přivítáme všechny zájemce o problematiku čtenářské gramotnosti z řad učitelů 1. i  2. stupně základních škol či vychovatelů školní družiny a pracovníků školních knihoven.

Svou účast na setkání potvrďte do středy 6. 11. 2019 na email: cten.gram.map2@zscurie.cz

>>Pozvánka_workshop_MKP_08112019<<<

Jedná se o akci projektu MAP II Praha 1.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/17_047/0011008