Pedagogové základních škol spolu s realizačním týmem Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávávání II Praha 1 zvou rodiče a zákonné zástupce žáků základních škol na workshop věnovaný tématu „Jak se správně připravit a přihlásit ke studiu na střední škole“.

KDY: útery 17. 12. 2019 od 17:00 hodin

KDE: Aula, ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, 110 00 Praha 1

Více informací naleznete níže v přiložené pozvánce.

MAP_P1_Pozvánka WS jak na SŠ (1)

Jedná se o akci projektu MAP II Praha 1.
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/17_047/0011008