Příměstský tábor Kutil Junior je určen žákům ze Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky a zájemcům z ostatních škol se sídlem na Praze 1.

Tábor je pro děti od 6 do 13 let. Mladší či starší děti se mohou zúčastnit po dohodě.

Program je zajištěn od 8:00 do 17:00 hodin včetně oběda a pitného režimu.

Termín: 12. 7. – 19. 7. 2021
Místo konání: Školní klub Brána jazyků – Havelská 3, Praha 1
Start každý den: 8:00 – 9:00
Konec: 16:00 – 17:00
Cena: 1500,- Kč

Zájemci se mohou hlásit na webových stránkách: www.kutiljunior.cz