Požadujeme noční zákaz pití alkoholu na veřejnosti na celém území Prahy 1

Centrální městská část dlouhodobě usiluje o zklidnění ulic na jejím území, ve kterých dochází k opakovanému porušování nočního klidu a obecně závazných vyhlášek. Noční ulice mnohdy připomínají spíše bojovou zónu, či koncert hudební hvězdy, než ulice Pražské památkové rezervace s přirozeným ruchem velkoměsta, kde žijí lidé. Jedním z nových nástrojů v boji proti rušení nočního klidu má … Číst více

Praha 1 zřídila kontaktní místo pro řešení problémů s krátkodobým ubytováním

Obyvatelům první městské části, postiženým negativními dopady krátkodobého ubytování v bytech, je určeno nové kontaktní místo zřízené na radnici Prahy 1. „Na základě našich dosavadních zkušeností i poznatků, které máme od zahraničních partnerů, jsme se rozhodli na radnici Prahy 1 zřídit kontaktní místo, na které se mohou občané postižení fenoménem krátkodobého ubytování obracet se svými stížnostmi, … Číst více

Praze 1 pomůže s dalším využitím Žofína renomovaná poradenská firma

V roce 2024 končí nájemní smlouva na palác Žofín, uzavřená mezi Městskou částí Praha 1 a agenturou NKL. Praha 1 proto v předstihu oslovila renomované poradenské společnosti s žádostí mj. o vypracování studie optimalizace nákladů, výdajů i využití objektu a přípravu podmínek a kritérií pro případné výběrové řízení či jednání o nové smlouvě se stávajícím nájemcem. V současnosti platná nájemní … Číst více

Výsadba stromů a úprava povrchu chodníků na Smetanově nábřeží

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájila v pondělí 11. října 2021 stavební práce spojené i s výsadbou nových stromů na Smetanově nábřeží v úseku od mostu Legií po Novotného lávku. Práce by měly být dokončeny začátkem listopadu 2021. V rámci této stavební akce dojde k výsadbě nového stromořadí namísto původně vykácených stromů, a také k úpravě povrchu chodníků. Práce … Číst více

Připravujeme strategii udržitelného rozvoje

Strategii udržitelného rozvoje pro období do roku 2031 začala připravovat radnice první městské části. Rozsáhlý dokument by měl být hotov do září příštího roku. Praha 1 si pro jeho vypracování vybrala ve výběrovém řízení renomovanou společnost M.C.TRITON. „Zhotovení tohoto stěžejního koncepčního materiálu přinese zásadní nástroj pro plánování dalšího vývoje naší centrální městské části. Tento vývoj … Číst více