Praha 1 startuje další ročník projektu zkvalitňujícího vzdělávání

Skvělé hodnocení a celou požadovanou dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na čtvrtý běh projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání IV – MČ Praha 1 (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008328) získala městská část Praha 1. Cílem projektu, který MČ realizuje od roku 2016, je rozvíjet spolupráci všech zúčastněných aktérů vzdělávání v daném území. Unikátní je v tom, … Číst více

Konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ Brána jazyků

Konkursní řízení na obsazení pozice ředitele/ky Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vyhlásila městská část Praha 1, která je jejím zřizovatelem. „Stávající ředitel odchází po letech do důchodu,“ zdůvodnil vypsání konkursu první místostarosta Prahy 1, radní pro kulturu a školství David Bodeček. „Velmi stojíme o to, aby byl vybrán opravdu ten, kdo dokáže … Číst více

Postoj Prahy 1 k navrženému objektu na náměstí Miloše Formana

Městská část se bude řídit platným rozhodnutím zastupitelstva Prahy 1 z roku 2022. To v dané době vzneslo požadavek na zakotvení náměstí v metropolitním plánu jako nezastavitelné plochy. Na nejbližší zasedání zastupitelstva předloží gesční radní materiál vyjadřující se k projektu s odkazem na usnesení z roku 2022. Společnost R2G, stojící za investicí do rekonstrukce hotelu … Číst více

Zemědělci plánují protesty. V pondělí zcela zablokují magistrálu a nastane dopravní kolaps

Na příští týden jsou v hlavním městě naplánovaná shromáždění zemědělců na Malostranském náměstí, která mají trvat každý den od pondělí 19. 2. do čtvrtka 22. 2. Tato akce tak způsobí výrazné dopravní omezení v osobní i hromadné dopravě. Prosíme, pokud je to možné, se svými automobily nevyjíždějte a při cestování MHD počítejte s časovou rezervou. Tento článek budeme … Číst více

Rok 2024 oslaví Praha 1 jako rok dobrovolnictví

Praha 1 vyhlásila rok 2024 jako Rok dobrovolnictví. Na úterním jednání rady byl schválen plán akcí a aktivit, které budou s touto iniciativou spojeny. “Inspirací pro vyhlášení roku dobrovolnictví nám byla návštěva partnerského města Trenta, které vyhrálo titul Evropské město dobrovolnictví 2024. Velký zájem jsme zaznamenali i ze strany účastníků obnoveného Veletrhu Dne vzájemné pomoci … Číst více