Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb

Vážení podnikatelé a spotřebitelé, vláda České republiky s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00: 00 hodin do dne 12. prosince 2020 do 23: 59 hodin zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v živnostenských provozovnách. Taktéž si Vám dovolujeme zprostředkovat informaci o orientační grafice protiepidemických opatření, které nastanou v příslušném stupni pohotovosti v rámci  … Číst více

Pravidla pro prodejce vánočních kaprů

Prodejci živých ryb musí oznámit prodejní místo veterinární správě Vážení podnikatelé a spotřebitelé, stánkům s kapry byla udělena výjimka ze zákazu prodeje, jak informoval  vládní  COVID PORTÁL.  Dovolujeme si Vám proto připomenout, co je třeba splnit v souvislosti s výkonem této služby.  Živnostenské oprávnění Prodejce kaprů musí disponovat příslušným živnostenským oprávněním. K prodeji ryb postačuje ohlašovací … Číst více

17. listopad

Dnes si připomínáme 17. listopad 1989 a jeho události, které vedly k nebývalému sjednocení lidí a následně k pádu komunistického režimu v Československu. V tento den si však připomínáme také protinacistické protesty a následné uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Reakcí nacistického režimu byla poprava devíti studentských vůdců a deportace více než tisícovky studentů do koncentračních táborů. Právě připomínkou … Číst více

Záměr na změnu nájemného u vybraných skupin nájemců

Odbor technické a majetkové správy MČ Praha 1 zveřejnil záměr na změnu nájemného u vybraných skupin nájemců nebytových prostor. Týkat se to bude těch, kteří provozují občanskou vybavenost, kulturní zařízení nebo zajišťují jakoukoliv formou veřejné stravování. Žádostí o úpravu nájemného budou přijímány do 25. listopadu 2020. S ohledem na velké množství žádostí o pomoc se … Číst více

Zrušení prohlídek bytů a nebytových prostor k pronájmu a posun termínu k podání nabídek

Z důvodu nouzového stavu a platnosti vládních opatření jsou ZRUŠENY PROHLÍDKY bytů i nebytových prostor stanovených na 10.11.2020. Zároveň se posouvá termín k podání nabídek na nebytové prostory z původního termínu 16.11.2020 o týden, tj. na 23.11.2020 a rovněž tak následné otevírání obálek s nabídkami se posouvá na 26.11.2020 od 10 hodin. Další informace naleznete … Číst více