Odpověď sdružení AutoMat

Rada MČ Praha 1 byla oslovena veřejným dopisem ohledně svého postupu při regulaci provozu elektrických koloběžek v okolí Staroměstského náměstí. Touto cestou chceme nejenom reagovat na samotný dopis, ale také chceme své rozhodnutí vysvětlit. K tomuto tématu se sešlo mnoho dezinformací a mnohdy i úmyslných nepravd. Především je potřebné vysvětlit záměr, který vedl Prahu 1 k tomuto rozhodnutí. Občané … Číst více

Rušíme valorizaci nájemného z bytů a nebytů, rozhodne zastupitelstvo

Rada první městské části navrhla zastupitelům Prahy 1, aby pro letošní rok zrušili valorizaci nájemného za užívání nebytových prostorů i bytů ve správě MČ Praha 1, stejně jako valorizaci nájemného za pronájem dalších nemovitostí Prahy 1. „Navrhujeme zastupitelům přijmout opatření, které podpoří naše živnostníky a podnikatele a přispěje k zachování stávající sítě obchodů a služeb … Číst více

Dotační program pro oblast životního prostředí

Městská část Praha 1 pro rok 2020 vyhlásila dotační program pro oblast životního prostředí, který je rozdělen do tří témat:   1. Den Země (téma č. 1)……………………………….55.000,- Kč2. příspěvky na ochranu zvířat (téma č. 2)…….50.000,- Kč3. příspěvky na péči o zeleň (téma č. 3, 4)……145.000,- Kč Témata dotačního programu: Den Země – příspěvky na veřejné … Číst více