Rada městské části Praha 1 dnes schválila uzavření trojstranného Memoranda o rozvoji území Revoluční – Lannova – Nové Mlýny s hlavním městem Prahou a společností RSPV Five s.r.o. ze skupiny RSJ Investments, které se týká developerského projektu Revoluční 30. Jde o deklaraci zájmu investora projektu a hlavního města, které je zároveň vlastníkem části území, na společném postupu ve věci revitalizace území na kraji Revoluční ulice. Vzhledem k tomu, že se celá akce odehrává na území městské části Praha 1, stane se i tato spolusignatářem dokumentu.

Karel Grabein Procházka, radní Prahy 1 pro strategii ekonomické činnosti a využití nebytových prostor, k věci uvedl: „Schválení memoranda je důležitým prvním krokem v procesu revitalizace této části Prahy. Chceme však zdůraznit, že tento projekt bude nadále podrobně projednáván s dotčenými orgány, odborníky a veřejností. Naším cílem je být o průběhu projednávání kontinuálně informováni a zajistit, aby finální podoba projektu odpovídala nejen urbanistickým a architektonickým požadavkům, ale také potřebám obyvatel a návštěvníků Prahy.“

Projekt Revoluční 30 byl vybrán jako vítězný návrh v mezinárodní architektonické soutěži, které se účastnilo 84 domácích i zahraničních architektů. Vítězný návrh vytvořili Studio Muoto z Paříže a české studio PEER COLLECTIVE z Brna. Projekt má ambici přinést moderní architekturu s prvky tradičního pražského stylu s cílem oživit Revoluční ulici a nabídnout nové možnosti pro společenský a kulturní život v centru města. Nosným prvkem vítězného návrhu je vytvoření veřejně přístupné pasáže pod navrženou hmotou nového objektu bytového domu, stejně jako revitalizace a dotvoření adekvátního nároží ulic Revoluční a Lannova. Nová veřejně přístupná pasáž zahrnující nejen prostory sousedního barokního domu, ale rovněž přilehlé pozemky dnešního dvorku a kůlny až k Novomlýnské vodárenské věži, propojí ulice Revoluční a Nové Mlýny.

Návrh na Revoluční 30 počítá s umístěním bytového domu, který bude obsahovat přibližně 35 až 40 bytových jednotek, veřejně přístupnou pasáž a pochozí střechu. Součástí návrhu je také úvaha proměny funkce barokního domu č.p. 1244, který je majetkem hlavního města a který v současnosti slouží jako zázemí pro společnost Pražské služby, na kulturní nebo vzdělávací centrum. Předchozí dům měl převážně administrativní funkci, návrh nového domu vytváří nové kapacity bydlení a jde tak proti tendenci vylidňování centra města.

Memorandum stanoví rámec spolupráce mezi městskou částí Praha 1, hlavním městem Prahou a investorem, společností RSPV Five s.r.o. Spolupráce by měla vést k vytvoření prostoru, který bude nejen architektonicky atraktivní, ale také funkční a přístupný pro veřejnost. Součástí návrhu je mimo jiné i vytvoření nové veřejné pasáže, která nabídne široké možnosti pro společenské dění a bude sloužit jako místo setkávání pro místní obyvatele i návštěvníky Prahy.

V následujících měsících bude projekt dále rozpracováván a upravován na základě připomínek odborníků, památkářů a veřejnosti, a to tak, aby co nejlépe vyhovoval specifickým podmínkám a potřebám této lokality.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://revolucni30.cz.