Samotné stavební práce začnou od této soboty 29. června 2024 a v několika etapách potrvají celkem 1095 dnů, tj. tři roky. V první etapě od 29. června do 30. září 2024 bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí.

Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CZ. Předpokládané stavební náklady činí 1,239 miliardy korun. DPP podal žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Doprava 3 z Fondu soudržnosti EU. Veškeré aktuální informace včetně dopravních opatření budou k dispozici zde.

V rámci této investiční akce vznikne cca 550 metrů dlouhá, dvoukolejná tramvajová trať Václavské náměstí, která propojí na jedné straně stávající trať v Jindřišské a Vodičkově ulici s kusými kolejemi u budovy Národního muzea, které zde byly položeny už v roce 2018 během generální opravy historické budovy Národního Muzea a jejího okolí. Kromě výstavby nové tramvajové tratě Václavské náměstí proběhne v rámci této investiční akce rekonstrukce stávající tratě ve Vodičkově ulici od křížení s Palackého až po Jindřišskou ulici, jakož i stropní desky nad vestibulem stanic metra Muzeum, která pochází z první poloviny 70. let. 

První etapa výstavby: 29. června – 30. září 2024

Od začátku letních prázdnin, od soboty 29. června 2024 od zhruba 4:30 bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vodičkova – Jindřišská a zhotovitel zahájí samotné stavební práce, které budou probíhat paralelně na třech lokalitách. V samotné Vodičkově ulici od křižovatky s Palackého ulicí až po vyústění na Václavské náměstí začne kompletní rekonstrukce stávající tramvajové tratě. Uprostřed Václavského náměstí zhotovitel následně založí části kolejového trojúhelníku tak, aby po skončení první etapy nebylo nutné zasahovat do tramvajové tratě a přerušovat kvůli tomu provoz. Paralelně s tím budou v místě probíhat přeložky inženýrských sítí, a to vše při zachování dopravní obslužnosti Vodičkovy ulice a dolní části Václavského náměstí po celou dobu stavby. 

Od soboty 29. června začnou také práce uprostřed Václavského náměstí od křižovatky s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí až po křižovatku s Opletalovou ulicí, v prostoru mezi stávajícími vozovkami. Nejdříve zde proběhnou přeložky inženýrských sítí, zejména vodovodů, následně začne výstavba retenční nádrže, která bude situována uprostřed náměstí mezi křižovatkami s Jindřišskou/Vodičkovou a Štěpánskou ulicí. Současně s tím začnou stavební práce na třetí lokalitě staveniště, a to na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanic metra Muzeum. Zhotovitel bude postupně odstraňovat stávají konstrukce vozovky, podkladové a izolační vrstvy až odkryje samotný strop, na který vybuduje roznášecí desku. Poté opět nainstaluje izolační a podkladové vrstvy a obnoví povrch vozovek. Práce budou zasahovat do vozovky ve Wilsonově ulici (magistrála ve směru na Brno), kde bude lokálně provoz zúžen ze tří na dva pruhy.

Dopravní opatření – MHD od 29. června do 1. října 2024

S ohledem na průběh stavebních prací ve Vodičkově a Jindřišské ulici DPP nainstaluje o tomto víkendu 29. – 30. června 2024 kolejový přejezd za stávající zastávky Vodičkova ve směru na Václavské náměstí tak, aby od pondělí 1. července 2024 mohl zajistit provoz tramvají nově zavedenou dočasnou linkou 39, která bude v denním provozu pendlovat po trase KOTLÁŘKA – Anděl – Újezd – Národní třída – Lazarská – VODIČKOVA.

Na druhé straně v Jindřišské ulici bude DPP moct vzhledem k harmonogramu stavebních prací nainstalovat kolejových přejezd a zřídit dočasnou zastávku Václavské náměstí u domu Jindřišská 10, tj. za budovou České pošty směrem na Václavské náměstí, zhruba 100 metrů od nároží Jindřišské ulice a Václavského náměstí až v pondělí 15. července. Důvodem tohoto dvoutýdenního prodlení jsou koordinované práce na inženýrských sítích společnosti Kolektory Praha v prostoru křižovatky ulic Politických vězňů a Jindřišské. Od úterý 16. července 2024 od ranního výjezdu sem DPP zavede v denním provozu novou dočasnou linku č. 35, která bude v denním provozu pendlovat po trase VOZOVNA ŽIŽKOV – Biskupcova – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Po přechodnou dobu, kdy ještě nebudou nainstalovány kolejové přejezdy na obou stranách, tj. ve Vodičkově a Jindřišské ulici, tj. od soboty 29. června do pondělí 15. července 2024 DPP zavede v pracovní dny od 7:00 do 19:00 a o víkendech od 8:00 do 19:00 náhradní midibusovou dopravu X35 v trase SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – Jindřišská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží – SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ. 

Navíc po celou dobu výluky provozu tramvají na Václavském náměstí bude posílen provoz metra na lince B v celé délce.

Změny ve vedení linek tramvají

Denní linky

 • Linka č. 3: LEVSKÉHO … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy
 • Linka č. 5: SLIVENEC … Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Národní třída – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka č. 14 směr Spořilov
 • Linka č. 6: 
  • do 10. července 2024 KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Výtoň – DVORCE
  • od 11. července 2024 KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – NA KNÍŽECÍ 
 • Linka č. 9: SÍDLIŠTĚ ŘEPY … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka č. 3 směr Sídliště Modřany
 • Linka č. 14: SPOŘILOV … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 5 směr Slivenec
 • Linka č. 23: od 29. do 30. června 2024 KRÁLOVKA … Karlovo náměstí – Moráň – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Karlovo náměstí … KRÁLOVKA
 • Linka č. 24: VOZOVNA KOBYLISY … PALMOVKA

Noční linky

 • Linka č. 91: RADOŠOVICKÁ … Lazarská – Národní třída – Staroměstská – Čechův most – Strossmayerovo náměstí … DIVOKÁ ŠÁRKA
 • Linka č. 92: LEVSKÉHO … Lazarská – Národní třída – Staroměstská – Čechův most – Náměstí Republiky – Bílá labuť … LEHOVEC
 • Linka č. 94: SLIVENEC … Lazarská – Národní třída – Staroměstská – Čechův most – Náměstí Republiky – Florenc – Palmovka … LEHOVEC
 • Linka č. 95: ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Lazarská – Národní třída – Staroměstská – Čechův most – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží … VOZOVNA KOBYLISY
 • Linka č. 96: SPOŘILOV … Horky – Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody … Lazarská – Národní třída – Staroměstská – Čechův most – Strossmayerovo náměstí … SÍDLIŠTĚ PETŘINY
 • Linka č. 98: SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Lazarská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Šumavská – Flora … SPOJOVACÍ

Zavedené linky
Denní provoz

 • Linka č. 29: SPOJOVACÍ – Biskupcova – Olšanské náměstí  – Hlavní nádraží  –  Masarykovo nádraží – BÍLÁ LABUŤ – Florenc – Palmovka – Bulovka – KOBYLISY (v úseku Bílá labuť – Kobylisy v provozu pouze vybrané spoje) 
 • Linka č. 34: LIBEŇSKÝ MOST – Maniny – Vltavská – Bílá labuť – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – ŠPEJCHAR 
 • Linka č. 35 (v provozu od 16. července 2024): VOZOVNA ŽIŽKOV – Biskupcova – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
 • Linka č. 39:
  • od 29. do 30. června 2024 KOTLÁŘKA – Anděl – Újezd – Národní třída – Lazarská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – ZVONAŘKA 
  • od 1. července 2024 KOTLÁŘKA – Anděl – Újezd – Národní třída – Lazarská – VODIČKOVA

Noční provoz

 • Linka č. 90: OLŠANSKÉ HŘBITOVY – Flora – Olšanské náměstí – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – ŠPEJCHAR

Zřizují se zastávky tramvají:

 • Lazarská ve Spálené ulici (i pro denní linky), 
 • Senovážné náměstí na Senovážném náměstí (vždy pro oba směry) 
 • Václavské náměstí v Jindřišské ulici (nástupní a výstupní) od 16. července 2024.

Náhradní autobusová doprava
Denní provoz 

 • Linka č. X35 (v provozu od 29. června do 15. července 2024 v pracovní dny cca 7:00 – 19:00, v sobotu a neděli cca 8:00 – 19:00): SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ – Jindřišská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží – SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ