Hlavní město chce novelami dvou svých vyhlášek zakázat na území Prahy žebrání a provozování pouliční veřejné produkce za účasti zvířat. Hodlá tím chránit bezpečnost kolemjdoucích před jejich nepředvídatelným chováním. Náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil poslal oba návrhy k připomínkování městské části Praha 1. Ta souhlasí s deklarovanými cíli novel obou vyhlášek. Zároveň upozorňuje na několik výkladových nejasností, které z nich vyplývají. Proto požádala Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) o jejich vyjasnění.

„Návrh změny vyhlášky se například nevyrovnává se skutečností, že platný zákon dává možnost provádět veřejné vystoupení se zvířaty a jejich pořadateli ukládá pouze povinnost to oznámit příslušnému úřadu a Krajské veterinární správě,“ upozornila Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1. Není tedy jasné, zdali v případě, kdy osoba žebrající nebo provozující uměleckou činnost ji nahlásí příslušnému úřadu jako „veřejné vystoupení“ se tím vyhne riziku, že porušuje městskou vyhlášku.

„Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, jak by se nakládalo se zvířaty, s jejichž zapojením do protiprávního jednání, a to ať už pasivního nebo aktivního, navrhovaná novela počítá,“ doplnila místostarostka Kateřina Klasnová. Podle občanského zákoníku není totiž zvíře věc, tudíž ho nelze odebrat z důvodů páchání protiprávního jednání, které obě novely městských vyhlášek předpokládají.

MHMP ve své důvodové zprávě k novele vyhlášky, která zakazuje žebrání prováděného za přítomnosti zvířete, konstatuje, že žebrající osoby se tímto způsobem nezřídka snaží demonstrovat, že jsou v nouzi nejenom oni, ale také tato zvířata. U kolemjdoucích se tím pokouší vyvolat soucit a získat tak od nich štědřejší pomoc. „Přítomnost zvířat, jejichž chování není možné předvídat, je nutno považovat za vysoce rizikovou s možným následkem zranění (pokousání, poškrábání apod.) osob,“ napsal magistrát ve svém zdůvodnění.

A obdobně to charakterizuje i v důvodové zprávě k návrhu zákazu pasivní i aktivní účasti zvířete při provozování pouliční umělecké veřejné produkce. „Zákaz může mít nepřímo i pozitivní efekt ve věci ochrany zvířete, jelikož se množí případy, kdy pouliční umělec cíleně provozuje produkci (zejména hudební – hra na harmoniku, housle) za pasivní účasti zvířete. Jeho přítomnost vzbuzuje u kolemjdoucích jednak větší zájem o produkci, ale především soucit se zvířetem zajišťuje pouličnímu umělci větší zisk,“ konstatoval magistrát. Podle něj při provádění produkce nemůže umělec věnovat zvířeti náležitou pozornost a nepřetržitou kontrolou zajistit bezpečnost diváků. „Umění pak může u publika vyvolávat například hlasité či nenadálé reakce, na které může zvíře reagovat neočekávaným způsobem. Děti pak mají tendenci zvířata hladit, což může vyvolat u zvířete stresovou situaci, a to může dítě nějakým způsobem ohrozit,“ uvedl pražský magistrát.