Poskytujete služby do jiných členských států? Pak jste možná narazili na bariéry, které na vnitřním trhu se službami některé státy stále uplatňují. Zapojte se proto do průzkumu a vyplňte online dotazník – můžete tak přispět k redukci bariér či k jejich úplnému odstranění.

Ministerstvo hodlá problémy řešit

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu informuje o snaze ministerstva identifikovat nejčastější bariéry na vnitřním trhu EU a zasazení se o jejich odstranění. Uvádí zde příklad na formulářích A1.

Formulář A1

V České republice tento formulář (A1) vydávají příslušné správy sociálního zabezpečení. O vydání tohoto formuláře se žádá v případě záměru realizovat dočasnou zakázku na území jiného členského státu EU. Tiskopis slouží jako potvrzení o tom, že dotyčný podnikatel nebo jeho zaměstnanec je účasten sociálního pojištění v domovském členském státě. O vydání může požádat jak podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná), tak zaměstnavatel bez rozdílu zda se jedná o fyzickou či právnickou osobou. Lhůta na vydání formuláře je 30 dnů, proto je nutné o vydání požádat s dostatečným časovým předstihem. Vzhledem k tomu, že jde o evropský formulář (kolonky mají stejný význam), překlad do jazyka hostitelského státu není nutný. Podrobné informace publikují stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je k dispozici ke stažení celá řada příruček pro migrující osoby uvnitř EU.

Proti zneužívání se postavila také Hospodářská komora

Proti vytváření umělých překážek na společném trhu se službami se vyslovila také Hospodářská komora České republiky.

Online dotazník

Pakliže máte podobnou zkušenost, anebo jste se dokonce při poskytování služeb setkali s nepřiměřenou restrikcí zahraničních úřadů, dejte nám o tom vědět. Vaše zkušenosti a postřehy mohou být využity při jednáních na unijní úrovni či s jednotlivými členskými státy.

» dotazník pro podnikatele na vnitřním trhu EU «

Služby pro podnikatele

Dotazník zároveň odkazuje na bezplatné služby ministerstva určené pro podnikatele na vnitřním trhu EU. Jednu z těchto služeb zabezpečuje také zdejší živnostenský úřad, resp. odd. Jednotné kontaktní místo.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo