Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí vykonavatelům svobodných povolání předání přihlášky nebo oznámení o změně registračních údajů nebo žádosti o zrušení. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat.

Zarezervovat schůzku:

 • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad) – PDF
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad) – PDF
 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad) – PDF
 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad) – PDF

Legislativa:

Odkazy:

Základní informace

Pokud jste vykonavatelem komorového povolání ve smyslu zvláštního předpisu, (např. advokát, architekt, daňový poradce, lékař, zubní lékař, lékárník, veterinární lékař) případně vykonáváte jiné svobodné povolání (např. herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) či jinou povolenou ekonomickou činnost (např. restaurátor památek, zprostředkovatel práce, výkonný letec) můžete své registrační povinnosti (v souvislosti se vstupem do podnikání nebo jeho přerušením či ukončením) splnit prostřednictvím Jednotného kontaktního místa v Praze 1. Kupříkladu u nás můžete podat přihlášku k daním z příjmu či jiné oznámení adresované finančnímu úřadu. Návštěvu doporučujeme zarezervovat online (Živnostenský odbor / Jednotné kontaktní místo). Případně si schůzku na konkrétní termín domluvte s Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139 (394).

Potřebujete:

 • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
 • Osvědčení (oprávnění) k výkonu služby,
 • Formulář (vyplní se až na místě).

Dále je třeba znát své číslo účtu. Rovněž, prosím, zvažte, zda využijete, resp. splňujete zákonné podmínky pro dobrovolný vstup do tzv. paušálního režimu.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.

Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Lukáš Balada lukas.balada@praha1.cz +420  221 097 139 (394) 326
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová kristyna.solomonova@praha1.cz +420  221 097 366 325
Mgr. Ondřej Hromádko ondrej.hromadko@praha1.cz +420  221 097 375 325

Postup:

Pokud potřebujete předat přihlášku k registraci k daním, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jí lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem). Přihlášku lze samozřejmě podat přímo u příslušného orgánu veřejné moci.

Tato služba je určena zejména pro podnikatele, kteří podnikají na základě oprávnění vydaného podle jiného nežli živnostenského zákona (např. již zmínění advokáti, architekti, umělci apod.)

TIP: Držiteli živnostenského oprávnění (živnostníkovi) přihlášku/ oznámení předá oddělení registrace libovolného obecního živnostenského úřadu.

Potřebujete:

 • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
 • Osvědčení (oprávnění) k výkonu služby,
 • Formulář (vyplní se až na místě).

Dále je třeba znát své číslo účtu. Rovněž, prosím, zvažte, zda využijete dobrovolný vstup do tzv. paušálního režimu.

Lhůta k vyřízení:

Přihláška je příslušné autoritě  předána neprodleně prostřednictvím veřejné datové sítě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.