Agenda Jednotného kontaktního místa

Formuláře:

  • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad) – PDF
  • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad) – PDF
  • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad) – PDF
  • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad) – PDF

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace