Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí vykonavatelům svobodných povolání předání oznámení či přihlášky/ odhlášky. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat.

Zarezervovat schůzku:

  • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

  • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti (PDF)
  • Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ (PDF)
  • Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ (PDF)
  • Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (PDF)
  • Odhláška z nemocenského pojištění (PDF)

Legislativa:

Odkazy:

Základní informace

Rozšířené informace