Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí vykonavatelům svobodných povolání předání oznámení či přihlášky/ odhlášky. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat.

Zarezervovat schůzku:

 • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

 • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti (PDF)
 • Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ (PDF)
 • Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ (PDF)
 • Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (PDF)
 • Odhláška z nemocenského pojištění (PDF)

Legislativa:

Odkazy:

Základní informace

Pokud jste vykonavatelem komorového povolání ve smyslu zvláštního předpisu, (např. advokát, architekt, daňový poradce, lékař, zubní lékař, lékárník, veterinární lékař) případně vykonáváte jiné svobodné povolání (např. herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) či jinou povolenou ekonomickou činnost (např. restaurátor památek, zprostředkovatel práce, výkonný letec) můžete své oznamovací povinnosti (v souvislosti se vstupem do podnikání nebo jeho přerušením či ukončením) splnit prostřednictvím Jednotného kontaktního místa v Praze 1.

Kupříkladu u nás můžete podat oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti adresované správě sociálního zabezpečení. Návštěvu doporučujeme zarezervovat online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo). Případně si schůzku na konkrétní termín domluvte s Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139 (394).

Potřebujete:

 • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
 • Osvědčení (oprávnění) k výkonu služby,
 • Formulář (vyplní se až na místě).

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.

Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Lukáš Balada lukas.balada@praha1.cz +420  221 097 139 (394) 326
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová kristyna.solomonova@praha1.cz +420  221 097 366 325
Mgr. Ondřej Hromádko ondrej.hromadko@praha1.cz +420  221 097 375 325

Postup:

Pokud potřebujete předat oznámení o zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jej lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Oznámení lze samozřejmě podat přímo u příslušného orgánu veřejné moci.

Tato služba je určena zejména pro podnikatele, kteří podnikají na základě oprávnění vydaného podle jiného nežli živnostenského zákona (např. již zmínění advokáti, architekti, umělci apod.)

TIP: Držiteli živnostenského oprávnění (živnostníkovi) oznámení předá oddělení registrace .

Potřebujete:

 • Doklad totožnosti k nahlédnutí,
 • Osvědčení (oprávnění) k výkonu služby,
 • Formulář (vyplní se až na místě).

Lhůta k vyřízení:

Přihláška je příslušné autoritě předána neprodleně prostřednictvím veřejné datové sítě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.