Agenda Jednotného kontaktního místa

Formuláře:

  • Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ) – PDF
  • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (ČSSZ) – PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace