Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí vykonavatelům svobodných povolání předání oznámení o zahájení podnikání určeného pro zdravotní pojišťovnu. Není podstatné, kde se nachází Vaše bydliště nebo sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat.

Zarezervovat schůzku:

  • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

Předmětné formuláře jsou k dispozici na stránkách příslušné zdravotní pojišťovny. V České republice nyní působí tyto zdravotní pojišťovny.

Legislativa:

Odkazy:

Základní informace

Pokud vykonáváte komorové povolání ve smyslu zvláštního předpisu, (např. jste advokát, architekt, daňový poradce, lékař, zubní lékař, lékárník, veterinární lékař) případně vykonáváte jiné svobodné povolání (např. působíte jako herec, malíř, spisovatel, textař, zpěvák) či vykonáváte jinou povolenou ekonomickou činnost (např. jste restaurátor památek, zprostředkovatel práce, výkonný letec) můžete oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně splnit také prostřednictvím Jednotného kontaktního místa v Praze 1. Návštěvu doporučujeme dopředu zarezervovat (online)Živnostenský odbor / Jednotné kontaktní místo. Případně si schůzku na konkrétní termín (např. mimo stanovené úřední hodiny) domluvte s Lukášem Baladou, tel.: + 420 221 097 139 (394).

Potřebujete:

  • Platný doklad totožnosti,
  • Oprávnění k výkonu služby (např. osvědčení, oprávnění, povolení, průkaz apod.)

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně a je určena především pro podnikatele, kteří svou samostatnou výdělečnou činnost vykonávají podle jiného nežli živnostenského zákona, např. zmínění advokáti, architekti apod.

TIP pro živnostníky:

Držitel živnostenského oprávnění může oznamovací povinnost splnit u libovolného obecního živnostenského úřadu.  Podrobnosti se dozvíte např. zde.

Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Lukáš Balada lukas.balada@praha1.cz +420  221 097 139 (394) 326
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová kristyna.solomonova@praha1.cz +420  221 097 366 325
Mgr. Ondřej Hromádko ondrej.hromadko@praha1.cz +420  221 097 375 325

Postup:

Pokud potřebujete předmětné oznámení předat, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jej lze adresovat do datové schránky (případné přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) nebo elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem). Oznámení lze samozřejmě podat přímo u příslušného orgánu veřejné moci.

Potřebujete:

  • Platný doklad totožnosti,
  • Oprávnění k výkonu služby (např. osvědčení, oprávnění, povolení, průkaz apod.).

Lhůta k vyřízení:

Oznámení je příslušné autoritě předáno neprodleně prostřednictvím veřejné datové sítě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.