Komise pro životní prostředí

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Tomáš Vích
Zástupce předsedy
Jana Kabelová
Tajemník Telefon E-mail
Kateřina Melzerová
Členové
Michal Kučera
Valerie Talacko
Tomáš Oliva
Michaela Valentová
Milan Smrž
Antonín Berdych

Termíny jednání v 1. pololetí 2020: 11.2., 17.3., 14.4., 12.5., 9.6.
Harmonogram jednání v roce 2020
: 1x měsíčně od 16:00 hod. (úterý) v zasedací místnosti v přízemí Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18.

9. jednání dne 10.12.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
8. jednání dne 12.11.2019 – pozor, změna místa jednání – místnosti č. 515, Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 – PROGRAM, ZÁPIS
7. jednání dne 08.10.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
6. jednání dne 10.09.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
5. jednání dne 11.06.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
4. jednání dne 14.05.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
3. jednání dne 09.04.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
2. jednání dne 12.03.2019 – PROGRAM, ZÁPIS
1. jednání dne 19.02.2019 – PROGRAM, ZÁPIS

Statut Komise pro životní prostředí

 • Projednává a vyjadřuje se RMČ P1
 1. k udržitelnému rozvoji Prahy 1
 2. k monitorování stavu životního prostředí, k adaptaci a mitigaci na změny klimatu, k ochraně fauny a flóry a k zavádění opatření ke snižování imisního zatížení
 3. k návrhům, peticím, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení
 4. k nakládání s odpady a obaly
 5. k čistotě města, úklidu, zimní službě, odpadkovým košům a veřejným WC
 6. k povolování akcí na pozemcích veřejné zeleně
 7. ke koncepci městské zeleně, její obnově, údržbě a ostraze
 8. ke koncepci ekologické výchovy a vzdělávání
 9. ke koncepci cyklostezek a tras pro pěší
 10. k projektové dokumentaci v oblasti životního prostředí, parků a hřišť
 • Předkládá RMČ P1
 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy na témata a podmínky udělování grantů v oblasti životního prostředí.
 4. návrhy a doporučení na studijní cesty KŽP
 5. návrhy a podněty
 •  Komise dále
 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole životní prostředí
 2. deleguje své zástupce do komise výběrového řízení souvisejícího se životním prostředím, rekonstrukcí parků a dětských hřišť