Komise pro participaci a Místní Agendu 21

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Vít Masare
Zástupce předsedy
Jindřich Pinc
Tajemník Telefon E-mail
Bc. Martin Šebek
Členové
David Hájek
Pavel Nazarský
Marek Vich
Martin Kotas
Ivana Hájková
Eva Špačková
Jan Petránek
Karel Erben

Harmonogram jednání 2. pololetí: 1x měsíčně od 16:30 hod. (středa)

8. jednání dne 11.12.2019 – Program   Zápis
7. jednání dne 06.11.2019 – Přesunuto na 13. 11. do Pražského kreativního centra, Staroměstské náměstí 1 – Program   Zápis
6. jednání dne 02.10.2019 – Program   Zápis
5. jednání dne 04.09.2019

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:30 hod. (středa)

4. jednání dne 05.06.2019
3. jednání dne 15.05.2019
2. jednání dne 03.04.2019
1. jednání dne 13.03.2019

Statut Komise pro participaci a Místní Agendu 21

Rada městské části Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

  1. Komise projednává a navrhuje opatření pro zajišťování otevřenosti radnice MČ
    Praha 1, dostupnosti zveřejňovaných informací veřejné správy a podporu komunitního života.
  2. Komise projednává a navrhuje opatření na zajištění kvalitní účasti veřejnosti na správě a strategickém plánování udržitelného rozvoje Prahy 1.
  3. Komise projednává a navrhuje opatření na zavádění participativního rozpočtování na území Prahy 1.
  4. Komise vyhledává, sleduje a vyhodnocuje studie a projekty rekonstrukcí a řešení úprav veřejných prostranství (především klidové, odpočinkové a sportovní plochy, např. náměstí, hřiště, parky) vhodné k zapojení veřejnosti do práce na formulování cílů, zadání a procesu jejich přípravy.
  5. Komise doporučuje Radě MČ P1 nejvhodnější postupy pro řešení projektů veřejných prostranství, které byly zpracovány ve spolupráci se zainteresovanými institucemi a širší veřejností.
  6. Při své práci spolupracuje s ostatními komisemi a pomáhá jim zavádět prvky participativního rozhodování.
  7. Komise doporučuje Radě MČ P1 návrhy projektů veřejných prostranství vhodné k zařazení do plánu investic.
  8. Komise doporučuje Radě MČ Praha 1 vhodné způsoby zařazení principů participativního rozhodování do agend MČ Praha 1.