Komise obecního majetku

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení  
Předseda  
Martin Motl    
Zástupce předsedy  
Michal Kučera  
Tajemník Telefon E-mail
Petra Sluková    
Členové  
Jakub Veselý    
David Bodeček  
Štěpán Mairovský  
Jiří Počarovsý  
Vladan Brož  
Kamil Vavřinec Mareš  
Karel Grabein Procházka  
Jan Votoček  
Vladimír Mařík  
Pavel Světlík  
Tomáš Pacner  

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 15:00 hod. (středa) – zasedací místnost č. 212 v budově Úřadu MČ Praha 1

22. jednání dne 11.12.2019 – PROGRAM ZDE
21. jednání dne 27.11.2019 – PROGRAM ZDE
20. jednání dne 19.11.2019 – PROGRAM ZDE, ZÁPIS ZDE
19. jednání dne 13.11.2019 – PROGRAM ZDE, ZÁPIS ZDE
18. jednání dne 30.10.2019 – PROGRAM ZDE, ZÁPIS ZDE
17. jednání dne 16.10.2019 – PROGRAM ZDE, ZÁPIS ZDE
16. jednání dne 10.10.2019 (čtvrtek) od 15:00 hod. – PROGRAM ZDE, ZÁPIS ZDE
15. jednání dne 18.09.2019 – ZÁPIS ZDE
14. jednání dne 11.09.2019
mimořádné jednání dne 28.08.2019 od 14:00 hod.
mimořádné jednání dne 24.07.2019 od 15:00 hod.
mimořádné jednání dne 27.06.2019 od 11:00 hod.
10. jednání dne 24.06.2019 (pondělí od 16:00 hod.)
9. jednání dne 11.06.2019 (úterý od 10:00 hod.)
8. jednání dne 23.05.2019
7. jednání dne 24.04.2019
6. jednání dne 10.04.2019
5. jednání dne 27.03.2019
4. jednání dne 13.03.2019
3. jednání dne 27.02.2019
2. jednání dne 30.01.2019
1. jednání dne 16.01.2019

Další temíny jednání v 2. pololetí 2019:

27.11. a 11.12.2019

Statut Komise obecního majetku

Komise obecního majetku (dále též jen „komise“) je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 1 (dále jen RMČ) pro oblast nakládání s nemovitými věcmi svěřenými do správy Městské části Praha 1 hlavním městem Prahou (dále též jen „majetek“).

Svoji činnost vykonává prostřednictvím svých členů v souladu se schváleným jednacím řádem.

V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, či externích odborníků na konkrétní problematiku, popř. jiných komisí, působících v rámci MČ Praha 1.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti nakládání s majetkem. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise:

 • projednává nakládání s majetkem, s výjimkou pronájmů bytů ve výhradním vlastnictví MČ Praha 1, tj. zejména
  • podmínky záměrů na pronájem majetku
  • žádosti o změny doby nájmu, osoby nájemce nebo účelu nájmu
  • žádosti o snížení nájemného, slevy na nájemném z důvodu snížené uživatelnosti,
  • návrhy na úpravy a opravy majetku apod.
 • na návrh kompetentního radního projednává individuální žádosti o prodeje majetku (včetně případného prodeje majetku funkčně souvisejícího, nebo včetně jiného smluvního zajištění těchto „funkčních celků“),
 • projednává návrhy nakládání se spoluvlastnickými podíly na majetku, respektive s byty a nebytovými prostory v případech, kdy Městská část Praha 1 nakládá s majetkem z pozice spoluvlastníka
 • projednává návrhy na ostatní zcizování majetku (darování, směna apod.),
 • projednává návrhy na nabytí majetku,
 • projednává a navrhuje výpůjčky majetku,
 • projednává  žádosti týkající se změny kolaudačního rozhodnutí, slučování bytů, přisloučení společných prostor k bytu, přisloučení nebytových prostor k bytu, atp.
 • projednává svěření nebo odnětí nemovitých věcí do nebo z majetku Městské části
  Praha 1,
 • projednává návrhy postupu v případě zhodnocení, anebo jiných úprav majetku svěřeného Městské části Praha 1 třetí osobou,
 • projednává přípravu a vytváří podmínky pro výběrová řízení, projednává a posuzuje nabídky zejm. na pronájem a prodej majetku, a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha 1,
 • projednává zatížení majetku věcnými břemeny (reálná břemena a služebnosti) na straně povinného i oprávněného a vydává doporučení dalšího postupu Radě MČ
  Praha 1,
 • projednává návrhy na uzavření pachtovní smlouvy k majetku (ať už pro MČ P1 z pozice propachtovatele nebo pachtýře) nebo její změny a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha 1,
 • projednává koncepční návrhy hospodaření s majetkem a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha1,
 • projednává v případech soudních sporů souvisejících s majetkem návrhy na další postup věci a vydává doporučení dalšího postupu orgánům MČ Praha 1,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 1, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 1 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení,
 • vyvíjí úsilí o rekolaudaci volných nebytových prostorů na byt,
 • projednává pravidla vymáhání pohledávek a prevence jejich vzniku.