Počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, opakovaně dosahuje nejvyšších hodnot od roku 1992, kdy v tehdejším Československu vstoupil v účinnost živnostenský zákon. Tento trend je patrný taktéž na území Prahy 1.

 

Nejvíce podnikatelů v historii

K 30. červnu 2018 bylo na území prvního pražského obvodu evidováno celkem 41 227 poskytovatelů služeb v režimu živnostenského zákona tj. těch, kteří zde mají sídlo. V případě fyzických osob (živnostníků) šlo o 10 303 registrovaných sídel a u právnických osob (společností) o 30 924 evidovaných sídel. Společností s živností je na území Prahy 1 registrováno nejvíce z celého hlavního města.

Zdejší podnikatelé jsou držiteli 57 297 platných živnostenských oprávnění, které obhospodařuje živnostenský úřad Prahy 1. Jedná se o 40 322 oprávnění pro výkon živnosti volné, 7 580 oprávnění k poskytování řemesel, 4 898 koncesovaných živností, k jejichž provozování je nutný souhlas státu a 4 497 vázaných živností.

Nejčetnější živnosti

A o jaké konkrétní živnosti je největší zájem? Tradičně nejvíce o tzv. živnost volnou, která umožňuje poskytovat celou škálu činností, aniž by zájemce musel prokazovat svou odbornou kvalifikaci. Druhou nejpočetnější živností je činnost hostinská následována koncesemi pro prodej lihovin. Nemalá část podnikatelů má oprávnění k poskytování silniční motorové dopravy, provádění staveb a k poskytování účetního poradenství či vedení účetnictví.

Přes 14 000 provozoven

Živnosti místních podnikatelů jsou vykonávány v 6 045 živnostenských provozovnách. Živnosti zde ovšem provozují také „přespolní“ podnikatelé, kteří mají sídlo mimo náš správní obvod. Tyto osoby mají na území městské části Praha 1 celkem 7 995 živnostenských provozoven. Celkový počet (oznámených)živnostenských provozoven tak na našem území dosahuje hodnoty 14 040.

Podrobnosti naleznete zde nebo na stránkách živnostenského odboru v sekci statistické přehledy.

Sestavy o podnikatelích

Zájemci (spotřebitelé, podnikatelé, novináři atd.) o informace o přesné skladbě podnikatelů či provozoven nebo živností na území Prahy 1, mají možnost požádat o vydání tzv. sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku. Vydání je zpoplatněno částkou 5 Kč za každý subjekt podle zákona o správních poplatcích. Tomu, kdo částku neuhradí, živnostenský úřad data neposkytne. Sestavu je možné vydat např., podle konkrétního předmětu podnikání, ulice, města, kraje. Zdejší živnostenský úřad je příslušný k vydání sestavy o podnikatelích s vazbou na území městské části Praha 1.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský