Odbor živnostenský vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci »Centrálního registračního místa (CRM), »Jednotného kontaktního místa (JKM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Veřejné informace o poskytovatelích služeb, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou dostupné on-line v »Živnostenském rejstříku.

Kontakt na vedoucího
Oddělení a úseky
Rezervace návštěv on-line
Základní informace pro podnikatele
Informace o změnách předpisů
Seznam živností
Formuláře
Podání on-line i osobně
Správní poplatky
Informace o výsledcích kontrol
Poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých podání
Spotřebitel
Užitečné stránky a informace
Statistické přehledy
Tradice živnostenské činnosti

Doplňující informace k vybraným sektorům služeb

Potravinářství a stravování
Informace pro poskytovatele holičských, kadeřnických, kosmetických, pedikérských, manikérských, masérských nebo tatérských služeb a provozovatele solárií
Cestovní ruch
Ubytovací služby
Prodej alkoholických nápojů, lihovin a vína
Informace pro řemeslníky (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací zařízení)
Přepravní služby
Podnikání na veřejných prostranstvích
Elektronická evidence tržeb a její náběh pro jednotlivá odvětví
Služby, u kterých zákon omezuje prodejní dobu

Nejčastější dotazy

Kde získá živnostenské oprávnění fyzická osoba nebo společnost? Kam musím společnost dále zapsat? Kdo zápis provádí?
Kde mi vydají povolení k výkonu tvůrčí činnosti (např. malíř obrazů, zpěvák, textař, herec, novinář)?
Jsem advokát nebo jiný poskytovatel služby, která není živností (např. architekt, fyzioterapeut, herec, lékař, novinář, veterinář, zemědělec) a potřebuji se registrovat k daním a povinným odvodům. Musím obíhat všechny úřady v místě trvalého bydliště? Kam se mohu obrátit?
Jsem živnostník, kdo předá mou přihlášku k daním a oznámení pro úřady?
Jak prokážu svou bezúhonnost?
Jak prokazují neexistenci překážky provozování živnosti právnické osoby?
Musí být cizozemské listiny úředně ověřeny a úředně přeloženy?
Jak si mohu zažádat o koncesi na taxislužbu?
Jaké jsou podmínky pro zřízení a provoz živnosti v potravinářství (pekařství, cukrářství)?
Jaká další řemesla jsou regulována?
Jakým způsobem mohu změnit sídlo?
Jak přeruším nebo zruším živnostenské oprávnění?