Zajišťuje agendu ochrany práv dětí jako výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

V rámci oddělení je vykonávána specializovaná agenda:

 • náhradní rodinná péče
 • sociální kuratela pro děti a mládež
 • terénní sociální práce – zahrnuje současně agendu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte a problematiku domácího násilí

Oddělení vykonává sociálně-právní ochranu dětí – chrání právo dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chrání oprávněné zájmy dítěte, působí k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro děti bez rodinného zázemí.

 • Poskytuje preventivní a poradenskou činnost.
 • Vyhodnocuje situaci dítěte a zpracovává plán individuální ochrany dítěte.
 • Poskytuje nebo zprostředkovává poradenství či jinou odbornou pomoc rodinám.
 • Rozhoduje o uložení povinnosti využívat odbornou péči a o výchovných opatřeních.
 • Realizuje opatření na ochranu dětí.
 • Podává soudu návrhy na vydání předběžného opatření v případě závažného ohrožení dítěte, návrhy na zahájení řízení o uložení výchovných opatření, ve věcech rodičovské odpovědnosti, ve věcech náhradní rodinné péče atd.
 • Vykonává činnosti při svěření dítěte do péče jiné osoby.
 • Vykonává činnosti spojené s výkonem sociální kurately.
 • Řeší závažné poruchy chování dětí a mladistvých, přestupky a trestnou činnost.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSV_OPD
Gabriela Alexandrová DiS.Sociální pracovnice-kurátorka pro děti a mládež
Vodičkova 18
Kancelář: 304
221 097 533
OSV_OPD
Bc. Tereza KrálováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 163
OSV_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSV_OPD
Simona Stipplová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSV_OPD
Ing. Lucie TomáškováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSV_OPD
Bc. Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSV_OPD