Přehled základních činností Sekretariátu OSZ:

  • vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
  • zprostředkování a zajištění sociálních pohřbů,
  • slevy na nájemném v obecních bytech ze sociálně-ekonomických důvodů,
  • dotace v sociální oblasti, protidrogové prevenci a zdravotnictví.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Zdeněk HorákKoordinátor prevence kriminality, vedoucí odd. vnější kontroly a koordinace
Vodičkova 18
Kancelář: 523
221 097 470
OSV_SOSV
Ing. Iveta Jonákováreferentka - ekonomka
Vodičkova 18
Kancelář: 300
221 097 359
OSV_SOSV
Silvie Pleskanková DiS.koordinátor protidrog. problematiky a bezdomovectví
Vodičkova 18
Kancelář: 300
221 097 215
OSV_SOSV
Denisa Vojtíškováasistentka ved. odboru, sociální pohřby
Vodičkova 18
Kancelář: 302
221 097 204
OSV_SOSV