Sociální dávky

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště na MČ Praha 1, najdete Kontaktní pracoviště Úřadu práce na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2 (státní sociální podpora, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením), a Bělehradská 86, Praha 2 (podpora v nezaměstnanosti a dávky hmotné nouze). Kontakty na jednotlivá oddělení najdete na stránkách Úřadu práce ČR.

Bližší informace o sociálních dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální péče a služeb.

Toto oddělení se zabývá:

 • komplexní výkon agendy péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů,
 • bytová problematika, domy s pečovatelskou službou,
 • poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci,
 • veřejné opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 • výkon kolizního opatrovnictví,
 • poradenství ke službám sociální péče,
 • poradenství ke službám sociální prevence,
 • zprostředkování sociálních služeb,
 • terénní služby,
 • vydávání Seniorských obálek,
 • vydávání Euroklíčů.

Kontakty:

Bc. Věra Kutá (číslo dveří 310)
Vedoucí odd. sociální péče a služeb
Tel.: 221 097 447
vera.kuta@praha1.cz

Eva Lukešová (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 597
eva.lukesova@praha1.cz

Dana Neubauerová (číslo dveří 315)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 305
dana.neubauerova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Výživné, co dělat, když manžel neplatí alimenty?

Za předpokladu, že je výživné stanoveno soudem – bylo vydáno pravomocné rozhodnutí:

 • Vyzvat otce dítěte k řádnému placení výživného – nejlépe písemně, doporučeným dopisem
 • Obrátit se na odd. péče o rodinu a děti dle místa trvalého pobytu dítěte – sociální pracovník může pohovořit s otcem, vysvětlit jeho vyživovací povinnost
 • Podat návrh na výkon rozhodnutí k soudu
 • Podat návrh na nařízení exekuce – provádí vybraný exekutor
 • Podat na Policii ČR trestní oznámení

Nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce lze těmito způsoby:

 • Srážkami ze mzdy rodiče nebo z jiného příjmu
 • Přikázáním pohledávky z účtu rodiče (např. sporožirový účet)
 • Prodejem movitých věcí (automobil, luxusní hodinky apod.)
 • Prodejem nemovitých věcí (rodinný dům, chata apod.)
 • Prodejem firmy

V případě dalších informací kontaktujte příslušné oddělení péče o rodinu a děti.

Kde žádat o příspěvek na dítě?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště na MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2, tel.: 950 178 501, 514, 517.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jak a kde získám příspěvek na mateřskou dovolenou?

Úřad MČ Praha 1 se agendou peněžité podpory v mateřství nezabývá, doporučujeme se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení (např.:  Pražská správa sociálního zabezpečení).

Co se týká rodičovského příspěvku na Úřad práce – pro občany MČ Praha 1 na adrese: Šafaříkova 14, Praha 2, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení