Možnosti jak získat bydlení v MČ Praha 1

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1 naleznete zde

Sociální byty

Tyto byty jsou pronajímané žadatelům na základě návrhu Sociální komise Rady městské části Praha 1. Pravidla pro pronájem bytu ze sociální rezervy 2012 naleznete zde

Bližší informace získáte přímo na odboru sociálních věci a zdravotnictví:

Žádost o pronájem bytu ze sociální rezervy tzv. „sociální byty“, vyřizuje Oddělení sociální pomoci.

Kontakt:
Mgr. Věra Marková
(číslo dveří 303)
Tel.: 221 097 404
E-mail: Vera.Markova@praha1.cz

Bc. Marie Gazdová (číslo dveří 303)
Tel.: 221 097 276
E-mail: Marie.Gazdova@praha1.cz

S sebou potřebujete:

Azylové domy

Středisko Naděje

Bolzanova 1604/7
110 00, Praha 1
www.nadeje.cz

Další Azylové domy v Praze:

Seznam azylových domů v Praze, naleznete zde

Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální péče a služeb.

Toto oddělení se zabývá:

 • komplexní výkon agendy péče o seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů,
 • bytová problematika, domy s pečovatelskou službou,
 • poskytování sociálně právního poradenství a sociální pomoci,
 • veřejné opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům,
 • výkon kolizního opatrovnictví,
 • poradenství ke službám sociální péče,
 • poradenství ke službám sociální prevence,
 • zprostředkování sociálních služeb,
 • terénní služby,
 • vydávání Seniorských obálek,
 • vydávání Euroklíčů.

Kontakty:

Bc. Věra Kutá (číslo dveří 310)
Vedoucí odd. sociální péče a služeb
Tel.: 221 097 447
vera.kuta@praha1.cz

Eva Lukešová (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 597
eva.lukesova@praha1.cz

Bc. Zdislava Procházková (číslo dveří 309)
Sociální pracovnice
Tel.: 221 097 405
zdislava.prochazkova@praha1.cz

Dana Neubauerová (číslo dveří 315)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 305
dana.neubauerova@praha1.cz

Mgr. Marcela Bezenková (číslo dveří 314)
Veřejná opatrovnice
Tel.: 221 097 220
marcela.bezenkova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Kde získám příspěvek na bydlení?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na bydlení, na pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace (včetně potřebných formulářů) najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí