Žádost je možné podat pouze na vnější opravy plášťů domů. Úspěšní žadatelé mohou obdržet až 1 500 000 korun. K získání grantu je potřeba zaplatit minimálně padesát procent skutečných nákladů a splnit další podmínky.

Žádost je nutné odevzdat nejpozději 11. března do 12:00 hodin.
Více informací získáte na e-mailu: petra.slukova@praha1.cz

Všechny nezbytné informace naleznete v podmínkách poskytnutí grantu a ZDE.

  • Usnesení rady UR21_1380 ze dne 23.11.2021 – PDF
  • GODF 2022 – Podmínky poskytnutí grantu – PDF
  • GODF 2022 – Formulář přihlášky – PDF
  • GODF 2022 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
  • GODF 2022 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
  • GODF 2022 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
  • GODF 2022 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
  • GODF 2022 – Harmonogram – PDF
  • GODF 2022 – Kontaktní místo – PDF