Vážení podnikatelé,

informujeme Vás o změně nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Toto nařízení vymezuje obsahovou náplň ke každé živnosti, resp. ke každému oboru, který náleží do živnosti volné.

Provedená úprava reflektuje na změny [resp. změny] živnostenského zákona, ke kterým od poslední novelizace nařízení došlo (2019). Zejména se nově vymezuje obsahová náplň k vázané živnosti „realitní zprostředkování“ a nových oborů živnosti volné „poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.


Nařízení bylo vyhlášeno 26. 5. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 208/2021 Sb. a je účinné od 1. 7. 2021.