Informujeme podnikatele, že s účinností od 1. 7. 2019 dojde ke změně nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Důvodem tohoto kroku je nutnost přizpůsobit právní úpravu nařízení vlády změnám úpravy podnikání, které byly provedeny v období od poslední změny nařízení vlády v roce 2017.

 

 

Novela reaguje na změny, které byly provedeny zejména novelizacemi živnostenského zákona, a to především v souvislosti se změnami podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu (změna rozsahu koncese), a v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (podřazení činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí pod živnostenský zákon). Dále dochází ke zpřesnění obsahových náplní u některých živností či oborů náležejících do živnosti volné. Příkladem lze uvést řemeslnou živnost pekařství, cukrářství, u které došlo k zpřesnění jejího obsahového vymezení. Nařízení dále mimo jiné nově konstatuje, že dopékání zmrazených polotovarů pekařských výrobků, je možné realizovat rovněž v rámci živnosti volné.

Změny nemají vliv na rozsah stávajících živností.

Nařízení bylo publikováno ve Sbírce předpisů České republiky v částce 61 pod číslem 143/2019 Sb. Změna je účinná od 1. 7. 2019.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský