Víte, že jednotné kontaktní místo mimo jiné od uchazečů o výkon jakékoli regulované činnosti na území České republiky přijímá a předává příslušným uznávacím orgánům podání spojené právě s profesním uznáním zahraniční kvalifikace

Úvodem je třeba konstatovat, že se nejedná o akademické, ale o profesní uznávání. Této zjednodušené proceduře „profesního uznání kvalifikace“  je nutno podrobit se ještě před samotným podáním žádosti o povolení k výkonu služby.   Zjednodušený postup profesního uznání lze aplikovat pouze u občanů Evropské unie nebo občanů, kteří se za tyto občany považují ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb.
A samozřejmě za předpokladu, že svou kvalifikaci získali, resp. profesi vykonávali  v jiné členské zemi než je Česká republika.

Napříč všemi regulovanými činnostmi

V případě zahraničních kvalifikací není podstatné, jaký právní předpis profesi nebo činnost upravuje. V praxi se tak může jednat o komorové či jiné povolené povolání (např. architekt), ale i o živnost definovanou přílohou 1, 2 nebo 3 k živnostenskému zákonu. Službu tak může využít široká podnikatelská veřejnost podnikající napříč různými obory (přinejmenším z pohledu jejich právní regulace).

Před osobní návštěvou doporučujeme předem ověřit, jaké doklady si k žádosti o uznání konkrétní profese připravit. Kontakty a další informace naleznete zde.

Asistenční služby jednotných kontaktních míst spadají do Jednotné digitální brány  (Single Digital Gateway) – projektu Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.