Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí zájemcům o výkon regulovaného povolání nebo činnosti předání žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v jiné členské zemi Evropské unie. V případě zahraničních kvalifikací není podstatné, jaký právní předpis profesi nebo činnost upravuje – v praxi se tak může jednat o komorové povolání, ale i živnost. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu žádost zaslat.

Zarezervovat schůzku:

  • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

  • Žádost o uznání odborné kvalifikace – DOC
  • Žádost o uznání odborné kvalifikace pro činnost, která je živností – PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace