Agenda Jednotného kontaktního místa

Formuláře:

  • Žádost o uznání odborné kvalifikace – DOC
  • Žádost o uznání odborné kvalifikace pro činnost, která je živností – PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace