V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně  koncert duchovní hudby v pondělí 15. května 2023 v 17 hod.

Program: Guillaum Dufay Účinkují: A. Demovičová, L. Preislerová, L.M. Smrkovská – mezzosoprány, J. Parma, M Rendoš – tenoři, T. Hála-varhanní pozitiv a clavisimbalum.

Vstup volný.