Evropský parlament schválil konečné znění legislativy, která pracovníkům vyslaným do jiného členského státu EU přinese stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. Znění směrnice schválily rovněž členské státy.

Evropský parlament na sklonku května 2018 schválil konečné znění legislativy, která pracovníkům vyslaným do jiného členského státu EU přinese stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. O chystaných změnách jsme Vás informovali již dříve zde.

Schválené změny lze shrnout do těchto bodů:

  • uplatnění pravidel odměňování hostitelské země na vyslané pracovníky,
  • omezení vyslání na 12 měsíců s maximálně šestiměsíčním prodloužením,
  • lepší ochrana vyslaných pracovníků před podvody a zneužíváním.

Kdo se považuje za vyslaného pracovníka

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který na základě pokynu zaměstnavatele vycestuje do jiného členského státu, aby tam dočasně poskytoval služby jménem a na účet své společnosti. V roce 2016 bylo v rámci EU vyslaných do jiného členského státu 2,3 milionu pracovníků. Počet vyslaných pracovníků vzrostl mezi lety 2010 a 2016 o 69%.

Stejná mzda za stejnou práci

Na základě schváleného textu se budou obecná pravidla odměňování hostitelského členského státu vztahovat na pracovníky vyslané na jeho území z jiného členského státu. Kromě právních předpisů mohou členské státy rozhodnout, že se vůči pracovníkům vyslaným na jejich území budou vztahovat ustanovení velkých, regionálních nebo odvětvových kolektivních smluv, které se dosud týkaly pouze pracovníků ve stavebnictví.

Lepší podmínky

Náklady spojené s cestováním, stravováním a ubytováním vyslaných pracovníků by měli hradit zaměstnavatelé a zaměstnancům by neměly být strhávány z platů. Zaměstnavatelé také budou muset vyslaným pracovníkům zajistit důstojné ubytování v souladu s vnitrostátními předpisy.

Doba vyslání

Vyslání by nemělo trvat déle než 12 měsíců. Vyslání lze prodloužit o dalších 6 měsíců. Pokud by vyslání překročilo tuto dobu, podléhá vyslaný zaměstnanec pracovním předpisům hostitelské země.

Ochrana před podvodným vysláním

Členské státy by měly úzce spolupracovat ve snaze ochránit pracovníky před podvodným vysíláním. Podvodné vyslání může nastat například tehdy, jestliže se podnik s reálnou základnou a zaměstnanci v jistém státě zaregistruje jako tzv. schránková firma v jiné zemi EU a z důvodu úspory nákladů papírově vyšle své zaměstnance z dané země do svého členského státu.

Mezinárodní silniční doprava

Podmínky vysílání v odvětví silniční dopravy budou předmětem samostatné právní úpravy v rámci balíčku předpisů v oblasti mobility. Do jejího schválení a nabytí účinnosti se na řidiče budou vztahovat pravidla původní směrnice o vysílání pracovníků z roku 1996.

Účinnost za dva roky

Text nové směrnice odsouhlasila i Rada (ministrů) EU. Členské státy mají dva roky na její implementaci do svých vnitrostátních právních předpisů. Znění novely je k dispozici zde.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský