Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Technologickou agenturou ČR a Asociací malých a středních podnikatelů Vás zvou k účasti na semináři na téma

Průmyslová práva v praxi – ochrana v ČR i zahraničí.

Seminář si klade za cíl provést zástupce zainteresované veřejnosti z podnikatelské a akademické sféry komplexní právní úpravou ochrany průmyslového vlastnictví a rovněž praktickými zkušenostmi spolupracujících partnerů z podnikatelské praxe. Na semináři vystoupí vedle zástupců Úřadu průmyslového vlastnictví a Technologické agentury ČR, zástupci patentově a exportně aktivních podniků a další experti z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Seminář pořádá:                     

Termín konání:                        6.  11.  2019 (9:00 – 13:00 hodin)

Program:                                  zde (pdf).

Pro koho je určen:                  Pro podnikatele

Přihláška:                                  ZDE (do 1. 11. 2019)

Účast:                                        Zdarma

Místo konání:                          Na Františku 32, Praha 1, zasedací místnost č. 239.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský