Složení komise

Jméno a Příjmení  
Předseda  
Tomáš Raiter    
Zástupce předsedy  
David Bodeček  
Tajemník Telefon E-mail
Michal Kadlec    
   
Helena Hnilicová    
Eva Prošková  
Marcela Janečková  
Vladimír Němec  
Otakar Maňas  
Jan Trnka  
Jan Votoček  
Jaroslava Janderová  
Karel Grabein Procházka  

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:30 hod.

7. jednání dne 09.12.2019 od 16:00 hod. Program, Zápis (náhradní termín),
7. jednání dne 03.12.2019 od 16:30 hod. Program, jednání zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti
6. jednání dne 05.11.2019 od 16:30 hod. Program, Zápis
5. jednání dne 01.10.2019 od 16:30 hod. Program, Zápis
4. jednání dne 03.09.2019 bylo ZRUŠENO – náhradní jednání proběhlo dne 10.09.2019 od 16:00 hod.
3. jednání dne 04.06.2019
2. jednání dne 07.05.2019
1. jednání dne 04.04.2019 (čtvrtek)

Harmonogram jednání na 1. pololetí 2020: 1x měsíčně od 16:30 hod.
13. ledna (zrušeno), 10. února, 9. března, 20. dubna, 11. května a 1. června

Statut Komise pro zdravotnictví

  1. Podílí se na mapování sítě zdravotnických zařízení na území MČ Praha 1 a tuto vyhodnocuje.
  2. Vyjadřuje se k fungování a investičním požadavkům Nemocnice Na Františku.
  3. Zúčastňuje se kontrol tohoto zařízení (NNF) a podává náměty na opatření ke zlepšení stavu zdravotní péče.
  4. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu zdravotnictví.
  5. Spolupracuje s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy v záležitostech komunální hygieny a ochrany i podpory veřejného zdraví na území MČ Praha 1.
  6. Vyjadřuje se ke grantové politice v oblasti zdravotnictví Prahy 1 a nabízí Radě městské části své zástupce v grantových komisích.
  7. Spolupracuje s jinými komisemi, úzce však s Komisí sociální a Komisí pro výchovu a vzdělávání.
  8. Spolupracuje s profesními zdravotnickými organizacemi v MČ Praha 1 při plnění úkolů zdravotní politiky.