V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Filip Dvořák
Místopředseda
Filip Kračman
Tajemník Telefon E-mail
Jan Brabec 221 097 446 jan.brabec@praha1.cz
Členové
Tomáš Bajuz
Tomáš Ross
Pavel Feigl
Anna Vinklárková
Michal Caban michal.caban@praha1.cz

Harmonogram jednání:

Termíny jednání na 1. pololetí 2023