Složení komise

Jméno a Příjmení  
Předseda  
Marcel Zenkl    
Zástupce předsedy  
Tomáš Raiter  
Tajemník Telefon E-mail
Tomáš Olbrich    
Členové  
Petr Uhlík    
Vladimír Kubiš  
Juraj Antal  
Jiří Kučera  
Vít Masare  
Lukáš Vesecký  
Jan Novák  
Ivo Kramoliš  
Robert Höhne  

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 17:00 hod. (úterý)

5. jednání dne 29.10.2019 – Program ZDE
4. jednání dne 03.09.2019
3. jednání dne 10.07.2019
2. jednání dne 06.05.2019
1. jednání dne 02.04.2019

Další harmonogram jednání:

10.12.2019

Statut Komise pro investice

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

  1. Připravuje stanoviska pro Radu MČ Praha 1 ve věcech investic do obecního majetku, využívání obecního majetku a dotaci ostatním vlastníkům v Praze 1.
  2. Projednává a doporučuje plánované pořadí jednotlivých oprav a investic podle naléhavosti a přípravy. Doporučuje uvolňování finančních prostředků na jednotlivé akce.
  3. Vyhledává nové zdroje investičních prostředků pro MČ Praha 1.
  4. Projednává návrh rozpočtu MČ Praha 1 v příslušných kapitolách v oblasti investic.
  5. Vyjadřuje se ke spolupráci s odbornými útvary obce.
  6. Sleduje stav obecních domů zejména po stránce zabezpečení jejich údržby a dává podněty k nezbytným opatřením.